hipergovazd.am

hy_AM

Ռուսերեն լեզվի դասընթացներ

01/14/16 14:26:57 | Առաջարկություններ | Ռուսերեն լեզվի դասընթացներ
Ռուսերեն լեզվի դասընթացներ Դասընթացները փուլային են, ամեն փուլը բաղկացած է 10 դասից: Խմբակային և անհատական` Անհատական- 1փուլը 35000 դրամ Խմբակային 1 փուլը 15000 դրամ Խմբակային դասընթացները կազմակերպվում են շաբաթը 3 անգամ, տևողությունը 1,5 ժամ: Խմբի մեջ ներառվում է 3-5 հոգի: Ավարտողներին տրվո ... ւմ է միջազգային վկայական և աշխատանքի առաջարկ: Հասցե. Ք. Երևան, Չայկովսկի 34 Էլ-փոստ. chanceholding@gmail.com Հեռ. Քաղ. (010) 547933, (010) 519272 Բջջ. (094) 547933,

Գինը:15000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:634912

Հայտարարություն:
chanceholding
Հեռախոս:
+374 010547933
Հեռախոս 2:
+374 094547933
Ֆաքս:
+374 091547933

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

Դասագրքեր, ուսում