hipergovazd.am

hy_AM

հոգեբաբության դասընթացներ

09/12/12 22:17:20 | Առաջարկություններ | Մանկավարժություն, հոգեբանություն
՞"Կրթարան Սոնա՞ կենտրոնը հայտարարում է հոգեբանության դասընթացների: Հեգեբան Կ. Նալչաջյան: Շտապեք գրանցվել Բաղրամյան 71, 3 հարկ 272028, 094452909

Գինը:0 €

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630793

Հայտարարություն:
sona
Հեռախոս:
+374 272028

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

Դասագրքեր, ուսում