hipergovazd.am

hy_AM

ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

07/07/12 12:26:29 | Առաջարկություններ | Ճապոներեն լեզվի դասընթացներ
«ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԳԻՏԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ Է ՃԱՊՈՆԵՐԵՆԻ, ԱՅԿԻԴՈԻ ԵՎ ՕՐԻԳԱՄԻԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՆՑ ԵՆ ԿԱՑՎՈՒՄ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ, ԵՐԿՈՒ ԺԱՄ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԲ: ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՎԱՐՈՒՄ ԵՆ ՏԵՂԱՑԻ ԵՎ ՃԱՊՈՆԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ: ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՆԱԵՎ ԳՈՐԾՈՒՄ Է «ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ»-Ը, Ո ... ՐՏԵՂ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՆՈՒՄ ԵՆ ԹԵՅԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑԻ ՀԵՏ: ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ ԵՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐՈՎ: ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ` 077 200237, 094 923352 ԿԱՄ ԳՐԵԼ ԷԼ.ՓՈՍՏ: mvbaghdassar@yahoo.com, tatev89japan@rambler.ru

Գինը:15000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630817

Հայտարարություն:
Tigran Baghdasaryan

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

Դասագրքեր, ուսում